Vår vision

Ledningsgrupp

Åsa Steholt Vernerson Koncernchef Berling Media och VD Gleerups
Bo Westerdal VD Gothia Fortbilding
Bo Persson CFO och chef Berling Media Shared Services
Helena Jehander IT-chef Berling Media
Rebecka Sjölander HR-chef Berling Media
Annika Waldenström Operativ chef Verbum

Styrelsen

Birgitta Stymne Göransson Styrelseordförande
Samuel Borg Vice styrelseordförande
Jösta Claeson Ledamot
Mats Hagelin Ledamot
Wanja Lundby Wedin Ledamot
Ragnar Persenius Ledamot
Susanne Rodmar Ledamot
Sara Lindblad Ledamot
Kajsa Söderberg Arbetstagarrepresentant
Olga Pugachova Arbetstagarrepresentant
Åsa Steholt Vernerson Koncernchef Berling Media och VD Gleerups

Årsredovisningar