Kontakta Berling Media AB

Här hittar du kontaktuppgifter till VD och Pressansvarig på Berling Media samt dotterbolagen Gleerups, Gothia Kompetens och Verbum. Välkommen att kontakta oss!


Besöksadress
Kungsholmstorg 5
Box 22543
104 22 Stockholm

Telefon
010 – 199 34 00

E-post
kontakt@berlingmedia.se

Fakturaadress
Berling Media AB
ecit5561910521
Box 7002
831 07 Östersund
Sweden

 

Åsa Steholt Vernerson

VD

E-post
asa.steholt.vernerson@gleerups.se

Telefon
0704 -663730

Bo Persson

CFO och Chef Berling Media Shared Services

E-post
bo.persson@berlingmedia.se

Telefon
0702-215530

Besöksadress
Kungsholmstorg 5
Box 22543
104 22 Stockholm

E-post
info@verbum.se

Annika Waldenström

VD

E-post
annika.waldenstrom@verbum.se

Telefon
072-050 29 05

Besöksadress
Kungsholmstorg 5
Box 22543
104 22 Stockholm

E-post
info@gothiakompetens.se

Bo Westerdal

VD

E-post
bo.westerdal@gothiakompetens.se

Telefon
08-462 26 10

Hilda Wadeus

Pressansvarig

E-post
hilda.widaeus@gothiakompetens.se

Telefon
08-462 26 63

Berling Media, Gothia Fortbildning och Verbum hittar du på Kungsholmstorg 5 i Stockholm. Välkommen!

Besöksadress
Hans Michelsgatan 9
211 20 Malmö

E-post
info@gleerups.se

Åsa Steholt Vernerson

VD

E-post
asa.steholt.vernerson@gleerups.se

Telefon
040-20 98 01

Charlotta Lindkvist

Pressansvarig

E-post
charlotta.lindkvist@gleerups.se

Telefon
040-20 98 25

Du hittar Gleerups 500 meter från Malmö Central, i Öresundshuset. Välkommen!