Gothia Fortbildning grundades 1951 och erbjuder kompetensutveckling för yrkesgrupper inom förskola, skola, socialt arbete, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Vi erbjuder böcker, tidningar, kurser, konferenser och digitala tjänster. Vi följer aktivt och initierat ny forskning och debatt för att kunna erbjuda våra kunder den mest pålitliga och relevanta kunskapen som både inspirerar och gör nytta.

Våra böcker

De flesta av  våra böcker är handböcker, men även patientinformation, personliga berättelser och böcker riktade till föräldrar och anhöriga. Våra författare är experter med stor erfarenhet inom sina områden. Vår nyutgivning blandas med klassiska titlar som Vänta barn och Leva med barn som delas ut till nästan alla blivande och nyblivna föräldrar i Sverige.

Läs mer

Våra tidningar

Vi ger ut tidningarna Förskoletidningen, Grundskoletidningen, Äldreomsorg och Elevhälsa. De tre första har även en systertidning som heter I din vardag och som innehåller praktiska tips och diskussionsfrågor. Tidningarnas mål är att erbjuda kompetensutveckling, inspiration och verktyg i vardagen för dig som är yrkesverksam inom området.

Våra digitala tjänster

Vi har utvecklat ett flertal olika digitala tjänster inklusive webbkurser och appar. Vår digitala tjänst Lärkraft.se (www.larkraft.se) är riktad till lärare och elevhälsoteamet och ger nödvändiga handfasta verktyg för att möta många av vardagens utmaningar i klassrummet.

Våra konferenser och utbildningar

Vi arrangerar årligen flera konferenser där vi med ny forskning och praktik vill inspirera och ge ny kunskap. Vår största konferens är Äldreomsorgsdagarna med långt över 1000 deltagare, men vi har även mindre arrangemang inriktade på ett specifikt ämne, t ex SFI i fokus och Barnhälsovård i fokus. Vi erbjuder dessutom skräddarsydda utbildningar där våra rutinerade föreläsare åker ut till kunden.

Kungsholmstorg 5
Stockholm
08-462 26 70
info@gothiafortbildning.se