Gleerups grundades 1826 och är idag ett av Sveriges ledande läromedelsbolag med såväl tryckta som digitala material av högsta kvalitet riktade till grundskola, gymnasium och högskola. Bra läromedel är en viktig grundsten i en bra skola och vår ambition är att tillsammans med Sveriges lärare, elever och föräldrar bygga världens bästa skola.

Våra tryckta läromedel

Våra tryckta läromedel är moderna, nytänkande och pedagogiska med syfte att stärka undervisningen och skapa mer tid för lärande. Alla våra författare är lärare med gedigen erfarenhet från klassrummet som med sina kunskaper, intresse och stora engagemang gör det möjligt för oss att utveckla läromedel och kurslitteratur av högsta kvalitet.

Läs mer

Våra digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel är långt mer än en digital version av en tryckt bok. I vår interaktiva miljö kan eleven såväl läsa som lyssna på texten, stryka under och skriva egna anteckningar samt titta på video och animeringar. Övningar, uppföljning och bedömningselement är integrerade i materialet och läraren kan även lägga till eget material och dela med kollegor.

Läs mer

Hans Michelsensgatan 9
Malmö
040 – 20 98 10
info@gleerups.se